Archieve

In ontwikkeling

MFA Schellinkhout

Multifunctionele accommodatie (MFA), Schellinkhout

TBE-ZA architecten heeft eind 2020 middels een tender de opdracht gegund gekregen voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA), met onder meer het dorpshuis en de bassischool. Dit nieuwe gebouw bevindt zich aan de Dorpsweg in Schellinkhout, een dorp dat zich kenmerkt door het lint met 33 bochten dat erdoor meandert. Haaks hierop is de verkaveling gericht, waarbij geen woning gelijk is en iedere kap een unieke uitstraling heeft.
Dit landschap van diversiteit hebben wij samengevoegd in het nieuwe gebouw. De MFA is ontworpen als één overkoepelend dak die alle gebruikers afdekt, waarin zowel de saamhorigheid als de diversiteit van het dorp Schellinkhout in kleur en vorm terugkomt.

Onder dit dak krijgen de verschillende functies hun eigen identiteit en uitstraling. Het afgelopen jaar hebben we samen met gebruikers Kinderopvang Berend Botje, Stichting openbaar onderwijs Present, Gemeente Drechterland, bewoners van Schellinkhout en onder begeleiding van Scope Bouwmanagement bv gewerkt aan het ontwerp.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de multifunctionele accommodatie in Schellinkhout? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via de website van Gemeente Drechterland door op onderstaande link te klikken.

MFA Schellinkhout

Opdrachtgever: Gemeente Drechterland
Project architect: TBE-ZA architecten
Technische uitwerking: TBE-ZA architecten en ingenieurs

Het Bronzen Paard, Alkmaar

In het centrum van Alkmaar, op de locatie Achter de Vest 1, komt ‘Het bronzen paard’. Een gebouw dat bijdraagt aan een verhoging van de pleinbeleving van de Paardenmarkt en in harmonie is met de architectuur van de binnenstad. Het antwoord van TBE-ZA architecten en ingenieurs is niet traditioneel, maar juist modern. Modern in techniek en ideeën, maar herkenbaar en vertrouwd in verhoudingen, kleur en materiaalgebruik voor Alkmaar.

De ligging van het gebouw is zeer gunstig ten opzichte van winkels, horeca, uitvalswegen en het openbaar vervoer. De woontypologie die we toepassen is gericht op de kwaliteit van de stad Alkmaar in zijn geheel. Een 30-tal studio’s, waarvan 33 procent gericht op zorg en sociale huur variërend van 32 – 59 m2 met aan de achterzijde van het gebouw een gemeenschappelijke buitenruimte waar iedereen welkom is.

In de plint van het gebouw komt restaurant/horeca en worden de gevelopeningen vergroot om de connectie met het plein te vergroten. Aan de zijde van theater ‘de Vest’ nemen we de openbare ruimte mee in onze planontwikkeling en wordt het restaurant voorzien van terras, wintertuin en podium om het hele jaar door een levendige sfeer aan het plein te creëren. ‘Het bronzen paard’ trekt het plein naar een hoger niveau.

Het aspect duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Door gebruik te maken van de bestaande trappenhuizen, ontsluiting en constructie reduceren we het gebruik van primaire grondstoffen en beperken het bouw- en sloopafval tot een minimum. Onze toekomst visie is een gebouw dat ‘van gas los’ is en gebruik maakt van de warmte die vrijkomt bij het verbranden van biomassa. Met deze aansluiting op het warmtenet van Alkmaar wordt tot 95 procent schonere energie gebruikt.

‘Het bronzen paard’ is niet een losstaand object in de stad, maar verbonden met de stedenbouwkundige context in alle opzichten.

Lake Resort Bergslagen Grythyttan, Zweden

Stedenbouwkundig plan met alle ruimte voor de natuur

Op een schiereiland in de buurt van de stad Grythyttan in Zweden wordt een exclusief grootschalig Resort ontwikkeld: ‘Lake Resort Bergslagen. Op een natuurgebied van 72 hectare dat wordt omgeven door water, worden naast 270 moderne houten woningen onder andere ook een sportcentrum, restaurants, een jachthaven, een hotel en winkels gerealiseerd. TBE-ZA ontwierp het stedenbouwkundige masterplan voor het resort, heeft de supervisie over het plan en begeleidt de betrokken partijen. De essentie van het concept is een clustering van huizen waardoor er verschillende buurten of wijken ontstaan met ieder een gemeenschappelijk binnenterrein. Door de huizen te groeperen en niet over het hele gebied te verspreiden, blijft het groene karakter van het gebied bewaard.   

Van schets tot stedenbouwkundig plan
Al in 2015 kwam RS Development met het verzoek om een woning te ontwerpen voor het resort. Die eerste schets vormt nu de basis voor het hele stedenbouwkundige plan. Het heeft een aantal jaren geduurd voordat het concept concreet werd. Nadat  er een vrijstelling werd afgegeven om in het gebied aan de waterrand te mogen bouwen, ontstond er een economisch plan en raakte alles in een stroomversnelling. Het resort en de populaire Stockholm-archipel, zijn de enige gebieden in Zweden waar het wettelijk is toegestaan zo dichtbij het water te bouwen. Dat is een van de redenen waarom dit plan in Zweden zo in de belangstelling staat.

‘Ik ben er trots op dat de gemeente zo positief reageert op ons concept. We hebben met dit ontwerp hun angst weggehaald voor volledige bebouwing van het gebied.’

Architect Karel Maessen

Clustering zorgt voor ruimte en groen
Het ontwerp bestaat uit een clustering van huizen met in het midden een gemeenschappelijk binnenterrein dat thematisch ingericht wordt voor de verschillende doelgroepen (gezinnen, sporters en bedrijven). De huizen liggen in clusters verspreid over het natuurgebied. Door die verdichting ontstaat er letterlijk ruimte voor groen. In het oorspronkelijke plan waren de huizen als een tapijt gedrapeerd over het hele gebied. Dat zorgde voor wel voor ruimte tussen de huizen, maar op het resort was iedere plek bebouwd. Met dit plan zorgt TBE-ZA dan ook voor een grote  kwaliteitsverbetering, want de natuur blijft grotendeels behouden. Een meerwaarde die ook de gemeente Hällefors onderschrijft.

Economische en ecologische meerwaarde
Het resort zorgt voor een economische impuls: het is aantrekkelijk voor (buitenlandse) toeristen en zorgt daarbij ook voor werkgelegenheid. Het is ook een ecologisch plan. Er blijft een groot deel van de natuur behouden. Daarbij worden de huizen gebouwd volgens de traditionele Scandinavische ‘houtstapelbouw’: kwalitatief hoogstaand, prefab en volledig demontabel. Verder wordt er gebruik gemaakt van een ‘helofytenfilter’, waarbij moerasplanten het afvalwater zuiveren en er worden duurzame verwarmings- en koeltechnieken toegepast.

‘Je kan geen architectuur maken zonder een idee te hebben van de stedenbouwkundige inpassing. Die grotere schaal en de abstractie ervan, dat vind ik leuk om te doen.’

Architect Karel Maessen

Een plan dat helemaal past bij onze ambities
Het plan past bij de ambities van TBE-ZA om dergelijke schaalprojecten te ontwerpen: grotere projecten waarbij stedenbouw een onderdeel van de opdracht vormt. Het bureau richt zich onder andere op woningbouw, van het ontwerpen van een enkele woning of appartementenblok tot hele woonwijken of stedenbouwkundige plannen.

Gefaseerde aanpak
Als het bestemmingsplan wordt goedgekeurd, kan in het voorjaar van 2019 van start gegaan worden met de gefaseerde aanpak. Eerst zullen de woningen aan bod komen en daarna wordt de rest van het plan gerealiseerd.

 

Opdrachtgever: –
Project architect: TBE-ZA architecten en ingenieurs
Technische uitwerking: TBE-ZA architecten en ingenieurs

Holenkwartier, Hoorn

Projecttitel: Holenkwartier
Opdrachtgever: Terra Marique
Project architect: Marc Koehler Architects

Opdrachtgever technische uitwerking: Terra Marique
Technische uitwerking: TBE-ZA architecten en ingenieurs

De Keyser, Middenbeemster

Projecttitel: De Keyser
Opdrachtgever: BPD gebiedsontwikkeling
Project architect: Just Architects / Boparai Associates Architekten

Bestemmingsplan Weereweg, Lutjewinkel

TBE-ZA architecten en ingenieurs heeft in opdracht van de Hein Schilder Groep een plan mogen maken voor de ontwikkeling van 6 kavels in Lutjewinkel. Met de keuzes voor de richtlijnen van de architectuur is er gekeken naar de bebouwing in de nabije omgeving. Aan de rand krijgen de woningen een landelijke uitstraling waar in het midden de architectuur gaat naar een combinatie tussen landelijk en schuurwoningen.