Archieve

February 2020

Ondertekening opdracht Botter+

Met gepaste trots mogen wij vandaag, 26 februari 2020, mededelen dat TBE-ZA de opdracht voor het project Botter+  heeft ondertekend.

De Zuiderzee en Volendam zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. En Botter+ is dé plek waar die verbinding het meest voelbaar is.

Het nieuwe gebouw Botter+ biedt de kans om dit onderdeel van de Volendammer cultuur en het leven op de Zuiderzee in het algemeen, met liefhebbers en geïnteresseerden te delen.

Naast het leven op de Zuiderzee staat in dit project ook de interactie tussen de gebruikers (Vereniging Behoud Volendammer Botters, Social Firm en Odion) en de bezoekers centraal. Het project gaat wat ons betreft niet over het ontwerp van het gebouw maar over de onderlinge samenwerking van de gebruikers waarbij het gebouw de overkoepelende factor is.

Een belangrijk aspect in het ontwerp is daarom de connectie tussen de werkplaats en horecafunctie. Vanuit de horeca gelegenheid is de werkplaats zichtbaar en zien de bezoekers, ouders en verzorgers met eigen ogen hoe er aan de botters gewerkt wordt. De activiteiten zijn gericht op het in stand houden van de kennis, passie en ervaringen uit het verleden, zoals: houtbewerking, schilderen, varen en knopen leggen.

Van workshop houtbewerken tot vergaderingen en lezingen. De overlapping tussen werkplaats, horeca en workshopruimtes zorgen voor multifunctioneel gebruik van het gebouw.

De gebouwvorm weerspiegelt de karakteristieke vormen van de Waterlandse houtbouwstijl en is gebaseerd op een historische werf. Daarmee vertelt het gebouw op zichzelf ook een verhaal over de botterwerf en de Zuiderzee. Het materiaal van het gebouw geeft hierin de ambachtelijke kwaliteit en het historische karakter van de functie weer.

Wij bij TBE-ZA geloven dat een duurzaam gebouw meer is dan een gebouw dat weinig energie verbruikt of weinig onderhoud vergt. TBE-ZA is voorstander van circulair bouwen, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. De technische mogelijkheden voor hergebruik en recycling leveren steeds vaker hoogwaardige nieuwe materialen en producten op die bij dit project zullen worden toegepast.