Lake Resort Bergslagen Grythyttan, Zweden

Stedenbouwkundig plan met alle ruimte voor de natuur

Op een schiereiland in de buurt van de stad Grythyttan in Zweden wordt een exclusief grootschalig Resort ontwikkeld: ‘Lake Resort Bergslagen. Op een natuurgebied van 72 hectare dat wordt omgeven door water, worden naast 270 moderne houten woningen onder andere ook een sportcentrum, restaurants, een jachthaven, een hotel en winkels gerealiseerd. TBE-ZA ontwierp het stedenbouwkundige masterplan voor het resort, heeft de supervisie over het plan en begeleidt de betrokken partijen. De essentie van het concept is een clustering van huizen waardoor er verschillende buurten of wijken ontstaan met ieder een gemeenschappelijk binnenterrein. Door de huizen te groeperen en niet over het hele gebied te verspreiden, blijft het groene karakter van het gebied bewaard.   

Van schets tot stedenbouwkundig plan
Al in 2015 kwam RS Development met het verzoek om een woning te ontwerpen voor het resort. Die eerste schets vormt nu de basis voor het hele stedenbouwkundige plan. Het heeft een aantal jaren geduurd voordat het concept concreet werd. Nadat  er een vrijstelling werd afgegeven om in het gebied aan de waterrand te mogen bouwen, ontstond er een economisch plan en raakte alles in een stroomversnelling. Het resort en de populaire Stockholm-archipel, zijn de enige gebieden in Zweden waar het wettelijk is toegestaan zo dichtbij het water te bouwen. Dat is een van de redenen waarom dit plan in Zweden zo in de belangstelling staat.

‘Ik ben er trots op dat de gemeente zo positief reageert op ons concept. We hebben met dit ontwerp hun angst weggehaald voor volledige bebouwing van het gebied.’

Architect Karel Maessen

Clustering zorgt voor ruimte en groen
Het ontwerp bestaat uit een clustering van huizen met in het midden een gemeenschappelijk binnenterrein dat thematisch ingericht wordt voor de verschillende doelgroepen (gezinnen, sporters en bedrijven). De huizen liggen in clusters verspreid over het natuurgebied. Door die verdichting ontstaat er letterlijk ruimte voor groen. In het oorspronkelijke plan waren de huizen als een tapijt gedrapeerd over het hele gebied. Dat zorgde voor wel voor ruimte tussen de huizen, maar op het resort was iedere plek bebouwd. Met dit plan zorgt TBE-ZA dan ook voor een grote  kwaliteitsverbetering, want de natuur blijft grotendeels behouden. Een meerwaarde die ook de gemeente Hällefors onderschrijft.

Economische en ecologische meerwaarde
Het resort zorgt voor een economische impuls: het is aantrekkelijk voor (buitenlandse) toeristen en zorgt daarbij ook voor werkgelegenheid. Het is ook een ecologisch plan. Er blijft een groot deel van de natuur behouden. Daarbij worden de huizen gebouwd volgens de traditionele Scandinavische ‘houtstapelbouw’: kwalitatief hoogstaand, prefab en volledig demontabel. Verder wordt er gebruik gemaakt van een ‘helofytenfilter’, waarbij moerasplanten het afvalwater zuiveren en er worden duurzame verwarmings- en koeltechnieken toegepast.

‘Je kan geen architectuur maken zonder een idee te hebben van de stedenbouwkundige inpassing. Die grotere schaal en de abstractie ervan, dat vind ik leuk om te doen.’

Architect Karel Maessen

Een plan dat helemaal past bij onze ambities
Het plan past bij de ambities van TBE-ZA om dergelijke schaalprojecten te ontwerpen: grotere projecten waarbij stedenbouw een onderdeel van de opdracht vormt. Het bureau richt zich onder andere op woningbouw, van het ontwerpen van een enkele woning of appartementenblok tot hele woonwijken of stedenbouwkundige plannen.

Gefaseerde aanpak
Als het bestemmingsplan wordt goedgekeurd, kan in het voorjaar van 2019 van start gegaan worden met de gefaseerde aanpak. Eerst zullen de woningen aan bod komen en daarna wordt de rest van het plan gerealiseerd.

 

Opdrachtgever: –
Project architect: TBE-ZA architecten en ingenieurs
Technische uitwerking: TBE-ZA architecten en ingenieurs