Waarom

Onze drijfveren brengen ons verder

Visie

Het meest belangrijke aan de architectuur, zowel exterieur als interieur, is dat iedereen zich thuis kan voelen. Daarbij zijn kleuren, materialen en voldoende ruimte en daglicht van essentieel belang.

Passie

Onze drive is dat na realisatie van het bouwproject de verwachtingen zijn waargemaakt. Dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Ja daar worden we blij van.

Toekomst

De toekomst is nu. Duurzaam en groen. Daar staan wij voor. We zien de toekomst ook in nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Zo maken wij onderdeel uit van SamenBeheer. Van elkaar leren en elkaar versterken.

Visie

De architecten van TBE-ZA architecten en ingenieurs maken per opdracht een architectuurvisie die is toegesneden op het Programma van Eisen en wensen van de opdrachtgever, de locatie en overige randvoorwaarden. Dit is te herkennen aan de grote verscheidenheid aan projecten en grote afwisseling in de architectuur. Algemene uitgangspunten zijn altijd een goede dialoog met de opdrachtgever en gebruiker. Pas dan ontstaat een goed gebouw, waarin ook de opdrachtgever zich herkent. De beleving van de mens in het gebouw en de gebruiksvriendelijkheid staat centraal met daaraan gekoppeld de zorg voor het milieu (duurzaamheid). Het beschikbare budget is altijd een belangrijke randvoorwaarde. Vaste doelstelling, binnen elk project is te blijven binnen het gestelde budget.

Door onze visie en vakkennis optimaal in te zetten, ontwerpen en visualiseren wij gebouwen die zijn afgestemd op de wensen van de opdrachtgever, zonder onze maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen.

Passie

Met de ervaring die we hebben in alle facetten van de bouw van particuliere woningen tot projectmatige woningen of appartementen, maar ook van scholen tot multifunctionele accommodatie of utiliteitsbouw, kunnen wij goed aanvoelen wat er leeft bij de opdrachtgever en gebruikers. Waarbij we de dromen, vragen en wensen van de mensen ordenen in een Programma van Eisen en aan de hand daarvan een ontwerp maken.
Het gehele proces, vanaf het eerste concept tot en met de oplevering begeleiden we door intensief samen te werken met de opdrachtgever en of gebruiker.
Daardoor ontstaat er een groot gevoel van betrokkenheid bij de opdrachtgever en gebruikers, waarbij we het beste van de twee werelden samenbrengen.

Toekomst

Duurzaamheid is voor ons meer dan alleen energiebesparing. De individuele gebruiker verliest het bedrijf niet uit het oog. Het gaat niet alleen om de woonlasten, het comfort, de gebruiksmogelijkheden, maar ook om de toekomstwaarde. ‘Wij maken gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en een gezonde leefomgeving van de gebruikers. Een gezond binnenklimaat is ontzettend belangrijk.

Dit realiseren wij middels goede ventilatie die CO2 gestuurd is’. Bij een aantal projecten is dit inmiddels zo uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn MFA te Zwaagdijk en Hét Postkantoor te Bovenkarspel.