Scheepswerf Botter+, Volendam

De gemeente Edam-Volendam ontwikkelt een multifunctioneel gebouw met Scheepswerf op het Slobbeland 13-15. Hier wordt historisch, drijvend erfgoed (Kwakken) onderhouden en gerestaureerd. De gemeente ontwikkelt het gebouw in samenwerking met de drie toekomstige huurders, de Vereniging Behoud Volendammer Botters, Odion en Social Firm.
Het project kent twee hoofddoelstellingen:
  • Het onderhoud aan de botters en daarmee het zichtbaar en levendig maken van een belangrijk element van de historie van Volendam.
  • Het bieden van dagbesteding/werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De gemeente Edam-Volendam streeft  er hiermee naar om het toeristisch product Volendam te verbreden en te versterken. Tevens kan de huisvesting van het botterproject een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het Slobbeland.

Gezien de maatregelen met betrekking tot het COVID 19 virus tijdens het presenteren van het voorlopige ontwerp. Is er voor gekozen om een informatief filmpje te presenteren om het ontwerp en het verhaal van de gebruikers openbaar te maken. Het filmpje van onze architect Ewoud Blok is onderstaan te vinden:

Opdrachtgever: Gemeente Edam-Volendam
Project architect: TBE-ZA architecten / Ewoud Blok
Technische uitwerking: TBE-ZA architecten en ingenieurs