Het Bronzen Paard, Alkmaar

In het centrum van Alkmaar, op de locatie Achter de Vest 1, komt ‘Het bronzen paard’. Een gebouw dat bijdraagt aan een verhoging van de pleinbeleving van de Paardenmarkt en in harmonie is met de architectuur van de binnenstad. Het antwoord van TBE-ZA architecten en ingenieurs is niet traditioneel, maar juist modern. Modern in techniek en ideeën, maar herkenbaar en vertrouwd in verhoudingen, kleur en materiaalgebruik voor Alkmaar.

De ligging van het gebouw is zeer gunstig ten opzichte van winkels, horeca, uitvalswegen en het openbaar vervoer. De woontypologie die we toepassen is gericht op de kwaliteit van de stad Alkmaar in zijn geheel. Een 30-tal studio’s, waarvan 33 procent gericht op zorg en sociale huur variërend van 32 – 59 m2 met aan de achterzijde van het gebouw een gemeenschappelijke buitenruimte waar iedereen welkom is.

In de plint van het gebouw komt restaurant/horeca en worden de gevelopeningen vergroot om de connectie met het plein te vergroten. Aan de zijde van theater ‘de Vest’ nemen we de openbare ruimte mee in onze planontwikkeling en wordt het restaurant voorzien van terras, wintertuin en podium om het hele jaar door een levendige sfeer aan het plein te creëren. ‘Het bronzen paard’ trekt het plein naar een hoger niveau.

Het aspect duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Door gebruik te maken van de bestaande trappenhuizen, ontsluiting en constructie reduceren we het gebruik van primaire grondstoffen en beperken het bouw- en sloopafval tot een minimum. Onze toekomst visie is een gebouw dat ‘van gas los’ is en gebruik maakt van de warmte die vrijkomt bij het verbranden van biomassa. Met deze aansluiting op het warmtenet van Alkmaar wordt tot 95 procent schonere energie gebruikt.

‘Het bronzen paard’ is niet een losstaand object in de stad, maar verbonden met de stedenbouwkundige context in alle opzichten.