Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden.

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door TBE-ZA niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. TBE-ZA wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.
Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend toe aan TBE-ZA of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van TBE-ZA is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites. Het afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.
Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en), tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

Copyright © TBE-ZA Architecten & Ingenieurs b.v.